O projektu První pomoc

Projekt První pomoc květen 2010
View more presentations from IFMSA CZ. Využijte MENU a FullScreen režim!
Naše organizace je nezisková a účast organizátorů a lektorů je v rámci projektu naprosto dobrovolná. Většinu projektů financujeme právě díky spolupráci s partnery, kterým na oplátku nabízíme zejména jejich propagaci.

Konkrétně u projektu První pomoc je naše nabídka v partnerství následující:

 • účast na celorepublikovém projektu s podporou mezinárodní organizace IFMSA
 • přímé oslovení tisíců středoškoláků,
 • oslovení stovek studentů lékařských fakult,
 • oslovení několika tisíců návštěvníků stránek ppomoc.cz (zatím je shlédlo přes 800 unikátních návštěv - a to jsou propagovány jen v rámci interní potřeby)
 • oslovení veřejnosti prostřednictvím nejrůznějších materiálů (letáčky, kartičky apod.)
 • oslovení veřejnosti prostřednictvím medializace projektu (téma je atraktivní)
 • proškolení Vašeho personálu v oblasti první pomoci
 • a další..
 • 1. Základní idea projektu

 • Zvýšení úrovně znalostí poskytování první pomoci u středoškolských studentů.
 • Preventivní působení, zejména informování veřejnosti o nejčastější příčině náhlé zástavy oběhu (infarkt myokardu) a možnostech jeho prevence (vliv výživy, pohybové aktivity, kouření, stresu atd.).
 • 2. Obsah projektu

  Studenti všech lékařských fakult v ČR dobrovolně navštěvují střední školy, prakticky a teoreticky učí studenty správně poskytnout první pomoc, zejména neodkladnou resuscitaci. Všichni naši lektoři (studenti LF) budou řádně proškoleni od Vzdělávacího centra Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy – ÚSZS.

  Součástí projektu bude server ppomoc.cz, který bude sloužit k propagaci projektu a informování široké laické veřejnosti o správných postupech poskytování první pomoci. Na stránkách tohoto serveru umístíme řadu výukových materiálů. Zároveň, pokud to bude logicky možné, kapitoly doplníme o možnosti prevence daného problému.

  3. Zúčastněné fakulty

 • 1., 2. a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
 • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 4. Odůvodnění projektu

  Představujeme zcela novou koncepci projektu výuky první pomoci, který garantuje kvalitu díky proškolení jeho lektorů (studentů všech lékařských fakult v České republice) Vzdělávacím centrem Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

  S projektem má IFMSA CZ již lokální zkušenosti, např. na 2. lékařské fakultě bylo za akademický rok 2008/2009 za pomoci 41 lektorů proškoleno přes 900 dětí na středních školách.

  Lokální projekt se setkával s pozitivními ohlasy ze strany středních škol i jejich studentů, proto přistupujeme k jeho koordinaci na národní úrovni.

  5. Cíle

 • Zvýšení úrovně znalostí poskytování první pomoci na celonárodní úrovni (od laických návštěvníků serveru, přes středoškoláky až po studenty lékařských fakult – tj. budoucí lékaře).
 • Odbourání fatálních mýtů a omylů při poskytování i výuce první pomoci.
 • Zpracování správných postupů pro poskytování první pomoci, které budou umístěné na jednom místě - stránky ppomoc.cz. Existence obdobných stránek není řešiteli projektu a ani lidem v jeho okolí, kteří se o první pomoc aktivně a dlouhodobě zajímají, známá.
 • 6. Cílové skupiny

 • Primární cílová skupina:
  Studenti středních škol v odhadovaném počtu šesti tisíc za kalendářní rok 2010.
 • Sekundární cílová skupina:
  Návštěvníci stránek serveru ppomoc.cz v řádu desítek tisíc za rok.
 • Další:
  Proškolení studenti lékařských fakult (budoucí lékaři) v počtu cca přes jedno sto.
 • 7. Metody a způsoby realizace

  Je domluvená spolupráce napříč lékařskými fakultami a spolupráce se Vzdělávacím centrem Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy ÚSZS (Alan Ryba, DiS.).

  Již proběhla registrace studentů, kteří by měli zájem v projektu působit jako lektoři. Celkem se jich přihlásilo 287. Registrovaní lektoři budou zpracovávat témata z první pomoci na web. V průběhu ledna budeme jednat o zabezpečení financování projektu. Následně proběhne proškolení lektorů (únor až březen) v rozsahu 6 hodin (Praha) + 8 hodin (regionálně – ZZS HMP vyjíždí na příslušné fakulty).

  V průběhu měsíce března až prosince 2010 bude probíhat intenzivní výuka na středních školách (s výjimkou prázdnin).

  Díky jednotné webové aplikaci budeme mít dokonalý přehled o činnosti lektorů na jednotlivých fakultách a o počtu proškolených dětí.

  První rok projektu vyžaduje vyšší vstupní náklady, které budou vynaloženy zejména na kvalitní proškolení lektorů a materiální zabezpečení projektu (resuscitační „anduly“). V dalších letech počítáme s podstatně nižšími náklady, jelikož většina lektorů bude již proškolena.

  8. Hodnocení

  Nejdůležitějším výstupem z celého projektu bude počet proškolených dětí v rámci České republiky a porovnání jejich znalostí před a po školení. K tomuto účelu využijeme elektronické dotazníky umístěné na stránkách serveru ppomoc.cz.

  9. Publikace

  Název: První pomoc
  Osnova: bude přesně stanovena, ale v zásadě se bude jednat o logicky uspořádané kapitoly z oblasti urgentní medicíny a zvláštní kapitoly, jako např. nejčastější chyby při poskytování první pomoci apod.
  Forma: odborný text + ilustrace + doprovodné materiály (audiovizuální)
  Forma distribuce: Internet

  10. Rozpočet

  0,55 mil. Kč. Většinu tvoří výdaje za školení lektorů, dále pak za trička pro lektory, grafický design projektu, propagační předměty a resuscitační figuríny.

  zveřejnil: Jan Špičák, 31. ledna 2010